ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป(สอบข้อเขียน)ให้เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ปี 2561