ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}ประชุมชี้แจงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ เมื่อวันจันทร์ 26กย.2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กรสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี{{คลิปข่าว}} http://

{{พะเยา}}รายการวิทยุ สวท.พะเยา วันอาทิตย์ 25 กย.2559..ผ่านรายการวิทยุ สวท.พะเยา “ฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชน”..ขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม(แหนบทองคำ) นายวิเผศษ รินทร์พรุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน บ.ทุ่ง{{คลิปรายการวิทยุ}} http://bit.ly/2deNc41

{{พะเยา}}พิธีจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ประธาน โดย นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อังคารที่ 20 กย.2559 ณ ห้องประชุมภูกามยาว (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดพะเยา{{คลิปข่าว}} {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2cNnlRM

{{พะเยา}}กิจกรรม”ผู้ว่าฯศุภชัย เยี่ยมชุมชน” เป็นกิจกรรมของท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมขนมจีนยายหม่อมและชุมชนอิสานล้านนา บ.ใหม่ราษฎร์บำรุง{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2d4Fpuu

{{พะเยา}}นายวัฒน เดียวสุรินทรื พัฒนาการจังหวัดพะเยา,นายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้ก่อตั้ง บ.ประชารัฐรักสามัคคี จ.พะเยา และคณะSEพะเยาได้ลงพื้นที่ อ.เชียงม่วนและ อ.ปง เพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ์็และเชิญชวนร่วมลงหุ้นจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯที่ว่าการอำเภอ

{{พะเยา}}การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจำ ปี 2559 รอบที่ 2 Otop product champion: opc ของจังหวัดพะเยา เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2cDyOWg