ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}ายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของบริษัทฯ

{{พะเยา}}ภายใต้การนำของ นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เปี่ยมด้วยภาวะผู้นำ พร้อมนำขบวน “พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา”..พุ้งไปข้างหน้าด้วยแรงศรัทธาและอุดมการณ์ “งานพัฒนาชุมชน”ของทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ..

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำคณะข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าคารวะ แสดงความยินดีและรับมอบนโยบาย จากนายณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตค.2559

{{พะเยา}}ขอแสดงความยินดีกับ..ชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา กับ โล่รางวัลดีเด่น 2 รางวัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กย.2559 ณ ห้องภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2drxsuB

{{พะเยา}}สารสนเทศเพื่อชุมชน ได้รวบรวมและถ่ายทอดเรื่องราวการอพยพชาวไทลื้อจาก 12 ปันนา ประเทศจีน ผ่านคลิปข่าว “ชาวไทลื้อเชียงคำ” ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2dC1lMB

{{พะเยา}}นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม สพจ.พะเยา(27กย.2559)