ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา : วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธาน ศปน.ศพช.ลำปาง มอบหมายให้ นายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เลขานุการ ศปน.ศพช.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาพร้อมพบปะผู้นำชุมชน ผู้ผลิต เเละผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงเเรมพะเยา เกทเวย์  จากนั้นช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสอบถามข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพช่างตีมีด เเละสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณ ของบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลเเม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้มีนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน และนายเทพ วงศ์สุภา พัฒนาอำเภอเมืองพะเยา ร่วมให้ข้อมูลฯ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของที่ระลึก ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม. 2561 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในงานฯ ณ สโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา (คสป.) ครั้งที่5/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)ชั้น1

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ ทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และประชาชนชาวพะเยา ร่วมต้อนรับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น1

@จังหวัดพะเยา>>>วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา นางชมพูนุท ธรรมยานักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2561โดยมีนายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 วันที่ 3 ของการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่อง ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 35 หมู่บ้าน รวม 175 คน ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจทีมงานฯ และผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมการจัดเวทีพัฒนาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา