ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}สารสนเทศฯพะเยา จัดทำคลิปแนะนำร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ด ก่อนไปสัมผัสดินแดนชายแดนไทย-ลาว ที่ บ.ฮวก อ.ภูซาง หมู่บ้านท่องเที่ยวOTOPของจังหวัดพะเยา{{คลิป}} http://bit.ly/1V0yroR

{{พะเยา}}ประชุมปรับแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ณ บ้านหล่ายทุ่ง ม.6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน โดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทีมงาน(7 เม.ย 2559)

{{พะเยา}}พาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมพะเยาเป็นแหล่งเรียนรู้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไป เรียนรู้ด้านศิลปะเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะอนุรักษ์ศึกษาและสืบสานงานศิลปล้านนาพะเยาไว้มิให้สูญหาย

{{พะเยา}}วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 บ้านดงอินตา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา ชุมชนปลอดขยะถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯระดับประเทศ..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แจ่ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน 100 คน มาศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะ

{{พะเยา}}พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายยุทธภูมิ นามวงศ์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเยาวชนตามโครงการArmy summer camp ต้นกล้าคุณธรรม” วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

{{พะเยา}}ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ พระอารามหลวง วัดศรีโคมคำ. อำเภอเมืองพะเยา มียอดเงินบริจาคเบื้องต้น จำนวน 117,722 บาท

{{พะเยา}}คุณยุทธภูมิ ได้ส่งเรื่องราวอาชีพเสริมหลังฤดูกาลทำนา ของชาวบ้านบ้านสบบง อ.ภูซาง มาแบ่งปันกับพวกเราในข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 2 เม.ย. 59 เวลา 19.00น.{{คลิปนักข่าวพลเมือง}} http://bit.ly/1V0vEeP

{{พะเยา}}โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้า การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอรบน2 การฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 31 มีค.-1เมย.2559 ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์