ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ประชาคมอาเซี่ยน ในงานเทศกาลรื่นเริงไทย ปี 2016 ณ หยุนฝาง เมืองคุรหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2559

{{พะเยา}}งานประเพณีรดน้ำดำหัว และขอพรนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาและภริยา เนื่องในวันประเพณีปีใหม่เมืองเหนือล้านนา หรือ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 19 เมย.2559 {{คลิป}} http://bit.ly/1SuIbUL

{{พะเยา}}นายวัฬฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง/พ่อขุนงำเมือง/สระเกล้าดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ วัดศนรีโคมคำ เมื่อวันอังคารที่ 19 เมย.2559

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และพัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ ที่บ้านพัก อ.เมือง จ.แพร่..เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559

{{พะเยา}}แก้จนด้วย..โครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาล รพ.โกลเด้นเยียส์ กรุงเทพ ภายใต้โครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ปี 2559 จำนวน 15 ทุน งบประมาณ 825,000 บาท {{คลิป}} http://bit.ly/1Mox0xB

{{พะเยา}}เวทีประชาคมการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น. อำเภอเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านบัว