ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวเหนียว “โครงการตักบาตรสืบทอดพระพุทธศาสนา” โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ  บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2561 ในการนี้ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา  พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีฯ ณ ลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา  พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา และคณะร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย บ้านของนายณัฐวุฒิ เผ่ากันทะ บ้านเลขที่ 91 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการมอบ และมีผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าหน่วยงานราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนบ้านปางงุ้น อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการตลาดประชารัฐ ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดต้นสัก) ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานงานวัดลั่นทุ่งขุนควรจวนม่วนใจ๋เที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเราจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดธรรมิการาม (สบเกี๋ยง) อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานเปิดพิธีฯ