ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}สารสนเทศเพื่อชุมชน ได้รวบรวมและถ่ายทอดเรื่องราวการอพยพชาวไทลื้อจาก 12 ปันนา ประเทศจีน ผ่านคลิปข่าว “ชาวไทลื้อเชียงคำ” ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2dC1lMB

{{พะเยา}}นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม สพจ.พะเยา(27กย.2559)

{{พะเยา}}ประชุมชี้แจงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ เมื่อวันจันทร์ 26กย.2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กรสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี{{คลิปข่าว}} http://

{{พะเยา}}รายการวิทยุ สวท.พะเยา วันอาทิตย์ 25 กย.2559..ผ่านรายการวิทยุ สวท.พะเยา “ฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชน”..ขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม(แหนบทองคำ) นายวิเผศษ รินทร์พรุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน บ.ทุ่ง{{คลิปรายการวิทยุ}} http://bit.ly/2deNc41

{{พะเยา}}พิธีจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ประธาน โดย นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อังคารที่ 20 กย.2559 ณ ห้องประชุมภูกามยาว (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดพะเยา{{คลิปข่าว}} {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2cNnlRM

{{พะเยา}}กิจกรรม”ผู้ว่าฯศุภชัย เยี่ยมชุมชน” เป็นกิจกรรมของท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมขนมจีนยายหม่อมและชุมชนอิสานล้านนา บ.ใหม่ราษฎร์บำรุง{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2d4Fpuu