ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}พุธที่ 11 พค.2559…กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี 2559 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1VTKZyo

{{พะเยา}}ผู้ว่าฯพะเยาเยี่ยมชมธรรมชาติ”แหล่งน้ำซับน้ำจำ” ที่ตำบลจำป่าหวาย ตั้งอยู่ที่บ้านร่องเข็มหมู่ที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันที่ 5 พฤษภาคม 2559{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1OcQMN6

{{พะเยา}}การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยาครั้งที่ 1 ปี 2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ที่ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/23DSAk4

{{พะเยา}}มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมามอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จ.พะเยา จำนวน 2,304 ครอบครัว {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1WWyTUr

{{พะเยา}}การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พค.2559 เมื่อวันพุธที่ 4 พค.2559 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พจ.,หน.กลุ่ม/ฝ่าย,พอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัด/อำเภอ

{{พะเยา}}สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOPจังหวัดพะเยา เมื่อวันอังคารที่ 3 พค.2559 ณ ห้องภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

{{พะเยา}}โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.พะเยา ประจำเดือนเมษายน 2559 และการตรวจเยี่ยมนิเทศงานเทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ประธานโดย นายศรีโรจน์, นิมมานพัชรินทร์, ปลัดจังหวัดพะเยา