ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}ติดตามกับนักข่าวพลเมือง คุณยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่อชุมชน สนง.พัฒนาชุมชน จ.พะเยา…ติดตามออกอากาศ Thai PBS ในวันเสาร์ที่ l 14 พ.ค. 59 l เวลา 19.00 น.”แหล่งน้ำซับน้ำจำ ต.จำป่าหวาย”{{คลิปรายการ}} http://bit.ly/1TS9xo2

{{พะเยา}}“การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สร้างเรื่องราวของตราสินค้าที่ยั่งยืน”วิทยากรจากห้างพันทิพย์ จ.ภูเก็ต คุณณัฐยาน์ ไกรโกญจนาถ ผจก.ร้านพรทิพย์ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOPและ จนท.พัฒนาชุมชน 9 อำเภอ 150 คน{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/24NvNVj

{{พะเยา}}ประชุมคณะทำงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2559 โดยได้มีการประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาปี 2559 ประธาน โดย นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา