ข่าวประชาสัมพันธ์

>>จังหวัดพะเยา@วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 รับประทานเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และประทานพระดำรัสแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ทีมงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาเข้าร่วม ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

>>จังหวัดพะเยา@ วันที่ 13 สิงหาคม 2561 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 19 สิงหาคม 2561 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ทีมงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยาร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

>>จังหวัดพะเยา@ วันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายชำนาญบุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตผ้ประกอบการ OTOP ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 19 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17:00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07:30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา และข้าราชการ พนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06:30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีโคมคำ ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา  และข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

@จังหวัดพะเยา@วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมติดตามเยี่ยมชมให้กำลังใจ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยโครงการสานพลังประชารัฐ และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา จำกัด ณ บริเวณลานจอดรถเทสโก้ โลตัสสาขาจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ สวนสุขภาพประมงน้ำจืด อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา@วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวรเชฏฐ์  หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาคส่วนต่างๆ กลุ่มผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมอาชีพตลาดประชารัฐ cmo โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5