ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}การติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือโครงการIQL ปี 2559 โดย ศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อ 24 พค.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1WRRcM8

{{พะเยา}}สารสนเทศลงพื้นที่ อ.ปงถ่ายทำอาชีพปลูกผักหวานป่า และเพาะงอกผักหวานป่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายสว่าง ใจเย็น แห่ง บ.ผาตั้ง หมู่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1TKtoXG

{{พะเยา}}เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ…วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ในวันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม และ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/20kY1U8