ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน : กิจกรรมจัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างผู้นำชุมชนเข้มแข็ง เมื่อวันศุกร์วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2jmYkzc

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา นำโดยนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้นำข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จ.พะเยา เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา เมื่อวันพุธที่ 18 มค.2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประธานที่ประชุม โดย นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการตังหวัดพะเยา..

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการกรมการพัฒนาชุม จ.พะเยา ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2k0k8V3