ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานโครงการ ” กองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (Childen Development Fund Mobile: CDF Mobile)”และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ พร้อมด้วยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ ทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พัฒนาการอำเภอทุกแห่ง และหน่วยงานราชการ เด็ก ครู ผู้นำชุมชน เข้าร่วมฯ เพื่อมอบทุนการศึกษาเด็กและของใช้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ของดีวิถีชุมคนพะเยา ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา กิจกรรมจัดแสดง สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561” โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และประชาชนทั่วไป ในงานได้มีการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีดีเด่น ระดับจังหวัด การจัดบูธแสดงวิถีชุมชน จำนวน 35 ชุมชน การจัดนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รวมทั้งการออกบูธจำหน่ายสินค้าของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา และเครือข่าย OTOP จังหวัดใกล้เคียง ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.30.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ พร้อมด้วยนางนิชานาถ กองเเก้ว รองผู้อำนวยการกองการตลาดการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ,น.ส.อุบลวรรณ คำลือ กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ, นายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศพช.ลำปาง เเละนางอัญชลี ป่งเเก้ว (กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ) ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ โดยมีนายอำเภอภูซาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนเเละสมาชิกชุมชนร่วมให้การต้อนรับเเละพาเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวเเละกิจกรรมต่างๆ ของบ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ พร้อมด้วยนางนิชานาถ กองเเก้ว รองผู้อำนวยการกองการตลาดการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ,น.ส.อุบลวรรณ คำลือ กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ, นายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศพช.ลำปาง เเละนางอัญชลี ป่งเเก้ว (กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ) ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ โดยมีนายอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนเเละสมาชิกชุมชนร่วมให้การต้อนรับเเละพาเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวเเละกิจกรรมต่างๆ ของบ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาคนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในงานได้มีการรับมอบเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน หน้าพระฉายาลักษณ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และพัฒนาการจังหวัดพะเยา การมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินสำหรับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด การทอดผ้าป่าเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา การจัดนิทรรศการและการปล่อยขบวนรถแห่เงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00-14.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ดำเนินรายการวิทยุ รายการ “อสมท.เพื่อชุมชน” ทางสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยาและงานตามนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จัดงานร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ของดีวิถีชุมคนพะเยา ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 และพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการใช้ข้อมูล (จปฐ.) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด พร้อมด้วยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พัฒนาการอำเภอทุกแห่ง และหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงแรม เคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กันยายน 2561เวลา 09.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินรายการวิทยุ รายการ “ผู้ว่าฯพบประชาชน ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) ณ สวท.พะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยาและงานตามนโยบายของรัฐบาล โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จัดงานร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ของดีวิถีชุมคนพะเยา ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 และพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา