ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษา ฝึกวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 19 ประจำปี 2560 {{คลิปประชาสัมพันธ์}} http://bit.ly/2jcAnuv

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิที่วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล อ.ดอกคำใต้พร้อมเยี่ยมชมสถาปัตยพระพุทธศาสนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มค.2559

{{พะเยา}} นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จ.พะเยา เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ ๒๕๖๐ จากนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา พะเยา และ นายนายประจญ ปรัชญ์สกุลรอง ผวจ.พะเยา{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2j3G3Xc

{{พะเยา}}ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเข้าคารวะของพรปีใหม่ ปี ๒๕๖๐ จากท่านวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ณ ห้องทำงานพัฒนาการจังหวั วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐{{คลิปอวยพร}} http://bit.ly/2hPQVvq