ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 5 3 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565