ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>> ️พช.พะเยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยกรมการพัฒนาชุมชน ณ จ.นครราชสีมา #9 พ.ย.2561  นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  โดยกรมการพัฒนาชุมชน ณ พระอารามหลวง วัดบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา #ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงานญ/ฝ่ายฯ และบุคลากรในสังกัดร่วมงานพิธีในครั้งนี้

@จังหวัดพะเยา>>>บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาฯ พร้อมด้วยกรรมการบริษัทและนักพัฒนธุรกิจชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาบริษัทฯให้ก้าวไกล ปี 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมหารือเตรียมความพร้อมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานแผนการขับเคลื่อนพัฒนาบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาฯ โดยมี นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาฯ พร้อมด้วยกรรมการบริษัทและนักพัฒนธุรกิจชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายอาจณรงค์ สัตยพานิชย์ สื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) ภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง จังหวัดพะเยา บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายอาจณรงค์ สัตยพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) พร้อมข้าราชการกรมฯ สื่อมวลชน พื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ชมทัศนียภาพกว๊านพะเยา สักการะพ่อขุนงำเมือง ชมสถาปัตยกรรมวัดอนาลโยทิพยาราม และชมการสาธิตจักสานผักตบชวา บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา นายวิศิษฏ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>>ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดพะเยา เร่งหารือขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมหารือ และมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแผนการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดพะเยา โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 4

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2561 ในการนี้ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งบประมาณปี 2562 เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ CD : Talent จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>> คลอดแล้ว “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพพะเยา” ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2562 >>> วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ติดตามเยี่ยมชมให้กำลังใจ และเป็นประธานปิดการฝึกอบรมผู้นำสัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ หลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา รุ่น 1-2 เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 จัดดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เพื่อสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพให้เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จังหวัดลำปาง

@จังหวัดพะเยา>>>ทีม พช.พะเยา เตรียมพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านปงใหม่ รับ “Blogger พาทัวร์” เชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน>>> วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอภูซาง พร้อมด้วยบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวฯบ้านปงใหม่ เตรียมความพร้อมรับคณะ“Blogger พาทัวร์” เสริมพลังการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับผู้นำและกรรมการบ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพะเยาหนุนเสริมสร้างสัมมาชีพให้มั่นคงสู่ผลิตภัณฑ์OTOPเด่น จากงาดำและธัญพืช>>> วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอภูซาง ติดตามสนับสนุน เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพสตรี ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง ที่ได้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาต่อยอดการพัฒนาอาชีพ สร้างอาชีพและรายได้เป็นตัวอย่างความสำเร็จจากการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ไปถ่ายทำสารคดี เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ณ กลุ่มงาดำธัญพืชบ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา