ข่าวประชาสัมพันธ์

📣@จังหวัดพะเยา>>>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมใจขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมดอกคำใต้ โรงแรม วีซี ดอกคำใต้ *ในวันที่ 16 พฤศจิการยน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นพบปะมอบแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นวันที่ 2 ของการอบรมฯ และพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนแต่ละอำเภอได้วางแผนการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมดอกคำใต้ โรงแรม วีซี ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา