ข่าวประชาสัมพันธ์

📣@จังหวัดพะเยา>>>จังหวัดพะเยา ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกวันที่ 28ของเดือน

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ลงพื้นที่ประเมินและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพของชุมชนต้นแบบในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จังหวัดพะเยา ณ ชุมชนเมืองมางเมืองหย่วน

📣@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณสำหรับหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ จำนวน 50 หมู่บ้าน/ชุมชน และลงนามบันทึกข้อตกลงการต่อ ยอดการท่องเที่ยวในงานนิทรรศการแสดงผลสำเร็จชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น Hall 5,6,7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี