ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท