ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยา จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา รวบรวมผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion: OPC) ระดับจังหวัด จากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP 9 อำเภอ