ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}} สารสนเทศเพื่อชุมชนรายการวิทยุของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา“ฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชน“ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.10 น. ถึง 17.00 น. สถานีวิทยุอสมท. พะเยาคลื่น fm 95.25 เมกกะเฮิร์ต. ดำเนินรายการ โดย ยุทธภูมิ นามวงศ์. สารสนเทศเพื

{{พะเยา}}จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน จ.พะเยา เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บ การประเมินคุณภาพชีวิตของคนพะเยา และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูล ณ ห้องภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา(27พค.2559)

{{พะเยา}}ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิฐฐานรากประชารัฐจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องพรมาลี. โรงแรมพะเยาเกทเวย์

{{พะเยา}}การติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือโครงการIQL ปี 2559 โดย ศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อ 24 พค.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1WRRcM8