ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565