ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา จัด กิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ภายใต้ โครงการรวมพลังสตรีศรีพะเยา เนื่องในวันสตรีสากลวันที่ 8 มีนาคม 2565” และมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน จังหวัดพะเยาประจำปี 2565