ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรตามโครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำ ครั้งที่ 8/2561 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 4

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวรเชฎฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายธีรศักดิ์ ปันกิติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับประธานสมาพันธ์ sme จังหวัดพะเยา ออกติดตามใให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และช่องทางการตลาด แก่คณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาด ณ ห้องประชุมศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันปูเลย อำเภอเชียงคำ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับสมาพันธ์ SME แห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านสันปูเลย บ้านน้ำแวน อำเภอเชียงคำ และบ้านห้วยยางขามใหม่ อำเภอจุน เข้าร่วมกิจกรรม

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายประจักษ์ ไชยวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำและอาสาสมัคร ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรมผ่านกลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ ห้องแระชุมชั้น 2 โรงแรมภูทองเพลส ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

>>จังหวัดพะเยา@วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสืบชะตาเมืองพะเยา ในงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่ 41 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลหลักเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานลงพื้นที่ในการพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา (รอบตัดสิน) พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด โดยมีนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง และนางพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอำเภอภูซาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำและประชาชนให้การต้อนรับ ณ บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานลงพื้นที่ในการพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา (รอบตัดสิน) พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด โดยมีนายวสันต์ เขื่อนแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอเชียงม่วน และนางนันทิยา ยาเจริญ พัฒนาการอำเภอเชียงม่วนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำและประชาชนให้การต้อนรับ ณ บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา