ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา พช.”