ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมตรวจติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญฯ ของนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16