หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

@จังหวัดพะเยา>>>กระทรวงมหาดไทย รับนโยบายนายกรัฐมนตรี เร่งสร้าง OTOP นวัตวิถี”หนุน“ไทยนิยม ยั่งยืน” วันที่ 29 ตุลาคม 2561 *พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ตามโครงการ ”ไทยนิยม ยั่งยืน ” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพเยา ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นำตลาดประชารัฐ ไทยช่วยไทย คนไทย ยิ้มได้ นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมแสดงผลงาน และร่วมกิจกรรมในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯ คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา และพัฒนาการอำเภอ ข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>>ตลาดประชารัฐจังหวัดพะเยา เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา) วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะทำงานตลาดประชารัฐจังหวัดพะเยา จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา) และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดนำเสนอผลการดำเนินงานและความสำเร็จของตลาดประชารัฐจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เข้มแข็ง เพื่อนำเสนอผลงานต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา) ณ ห้องศรีโคมคำ2 ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 ต.ค.61 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ – อำเภอภูซาง ร่วมต้อนรับ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ และมอบนโยบายรัฐบาล เรื่องการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การป้องกันยาเสพติด การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช.2ค การเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ – อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมพระนั่งดิน อำเภอเชียงคำ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง และตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาแบบครบวงจร หนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านดอนไชย และบ้านห้วยแม่แดง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ให้สัมภาษณ์ข้อมูลในการถ่ายทำวีดีทัศน์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา กับบริษัทบลูสกาย(บางกอก) จำกัด ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา และลานพ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จัดสถานที่โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 19 กันยายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ให้ข้อมูลในการถ่ายทำวีดีทัศน์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา ร่วมกับบริษัทบลูสกาย(บางกอก) จำกัด ณ บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการการประกวดบูธนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประกวดฯ จำนวน 35 หมู่บ้าน ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ของดีวิถีชุมคนพะเยา ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา กิจกรรมจัดแสดง สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561” โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และประชาชนทั่วไป ในงานได้มีการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีดีเด่น ระดับจังหวัด การจัดบูธแสดงวิถีชุมชน จำนวน 35 ชุมชน การจัดนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รวมทั้งการออกบูธจำหน่ายสินค้าของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา และเครือข่าย OTOP จังหวัดใกล้เคียง ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา