หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา รับการตรวจติดตามลงพื้นที่โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16-17 ณ บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยาอย่างยิ่งใหญ่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

📣@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณสำหรับหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ จำนวน 50 หมู่บ้าน/ชุมชน และลงนามบันทึกข้อตกลงการต่อ ยอดการท่องเที่ยวในงานนิทรรศการแสดงผลสำเร็จชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น Hall 5,6,7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

@จังหวัดพะเยา>>>พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายอาจณรงค์ สัตยพานิชย์ สื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) ภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง จังหวัดพะเยา บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายอาจณรงค์ สัตยพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) พร้อมข้าราชการกรมฯ สื่อมวลชน พื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ชมทัศนียภาพกว๊านพะเยา สักการะพ่อขุนงำเมือง ชมสถาปัตยกรรมวัดอนาลโยทิพยาราม และชมการสาธิตจักสานผักตบชวา บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา นายวิศิษฏ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>>ทีม พช.พะเยา เตรียมพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านปงใหม่ รับ “Blogger พาทัวร์” เชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน>>> วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอภูซาง พร้อมด้วยบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวฯบ้านปงใหม่ เตรียมความพร้อมรับคณะ“Blogger พาทัวร์” เสริมพลังการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับผู้นำและกรรมการบ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา