กองทุนแม่ของแผ่นดิน

>>จังหวัดพะเยา@วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 รับประทานเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และประทานพระดำรัสแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ทีมงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาเข้าร่วม ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

@จังหวัดพะเยา@วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชภลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาคส่วนต่างๆ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 5/2561 หลักสูตร 12 วัน ระหว่างวันที่ 6-17 สิงหาคม 2561 เพื่อรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 80 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ไทยนิยมยั่งยืน” ปี 2561 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณอาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ ชั้น2 มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่แท่นคำ ม.10 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้. เข้าร่วมกิจกรรมฯ

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดสรรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 อำเภอจุนโดยมีนางทิพย์วรรณ์ แก้วทอง พัฒนาการอำเภอจุน นำทีมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการกองทุนแม่บ้านเซี๊ยะให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ บ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีว่าที่ร้อยตรี จำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ พัฒนาการอำเภอแม่ใจและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ใจ ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดสรรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ บ้านสระกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5