กองทุนแม่ของแผ่นดิน

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาคนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในงานได้มีการรับมอบเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน หน้าพระฉายาลักษณ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และพัฒนาการจังหวัดพะเยา การมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินสำหรับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด การทอดผ้าป่าเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา การจัดนิทรรศการและการปล่อยขบวนรถแห่เงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางชมพูนุท ธรรมยานักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะอนุกรรมการ พชร. 6 มิติ ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรม/ประเด็นศึกษาดูงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ พชร. และลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมต่อยอดพัฒนาตามโครงการฯ ของบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเขียงม่วน จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางชมพูนุท ธรรมยานักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะอนุกรรมการ พชร. 6 มิติ ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรม/ประเด็นศึกษาดูงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ พชร. ของบ้านต๋อมใน ณ  ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อมใน หมู่ 7 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทุกอำเภอเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา