ติดต่อเรา

ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9544 โทรสาร 0 5444 9544
(Visited 1 times, 1 visits today)