@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด
>>>วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ พัฒนาการจังหวัดพะเยา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นการสร้างต้นแบบและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับหน่วยงานและบุคลากรในส่วนภูมิภาค
>>> โดยในการนี้ นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
#บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนในทุกระดับ
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#GlobalSoilPartnership
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#Kmit
☆ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน
☆ Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

(Visited 1 times, 1 visits today)