@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>>>วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางณิชพลัฏฐ์  วรรณคำ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางวิลาสินี  กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนางสาวอัมพร ไชยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนักวิชการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบ TV พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางหลังเก่า (ชั้น 1)จังหวัดพะเยา

>>>โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายชูชีพ พงษ์ไทย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางและภูมิภาคร่วมประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานฯ ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบ TV พช. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดได้ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

#บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนในทุกระดับ

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#วันดินโลก

#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition

#FAO

#GlobalSoilPartnership

#MOI

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll

#ChangeforGood

#Kmit

☆ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

☆ Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

(Visited 1 times, 1 visits today)