@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมประชุมหารือโครงการส่งเสริมการใช้ “ข้าวหอมมะลิพะเยา ครั้งที่ 1/2565”

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมประชุมหารือโครงการส่งเสริมการใช้ “ข้าวหอมมะลิพะเยา ครั้งที่ 1/2565”

>>> วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมหารือโครงการส่งเสริมการใช้ “ข้าวหอมมะลิพะเยา ครั้งที่ 1/2565” โดยมีนางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเครือข่ายทั้งภาคราชการเอกชนและประชาชนเข้าร่วม ในการนี้ได้มีการพิจาณาแนวทางของการส่งเสริมการใช้ข้าวหอมมะลิในร้านอาหารและโรงแรม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

#บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนในทุกระดับ

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#กรมการพัฒนาชุมชน

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll

#ChangeforGood

☆ Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

(Visited 1 times, 1 visits today)