@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมทีมนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมทีมนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

>>> วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ พัฒนาการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทีมนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเพื่อปรึกษาหารือในแนวทางและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้นที่ 1 จังหวัดพะเยา

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

#บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนในทุกระดับ

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#กรมการพัฒนาชุมชน

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll

#ChangeforGood

☆ Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

 

(Visited 1 times, 1 visits today)