@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เยี่ยมให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในงาน OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

วันที่ 14 สิงหาคม 2565

นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา และนางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวศรีวรรณ ปวงงาม กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสากิจเพื่อสังคม) จำกัด เยี่ยมให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยา ที่นำผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อย่างกว้างขวาง เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน OTOP ศิลปาชีพให้พสกนิกรชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาของคนไทย และเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ

ในการนี้ จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ในครั้งนี้จำนวน 24ราย/กลุ่ม

หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร

 

(Visited 1 times, 1 visits today)