@จังหวัดพะเยา #พชพะเยา ร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี วันที่ 12 -20 สิงหาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางนวลจันทร์ ศรีมงคล และนายกิตติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ประกอบการเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เขตตรวจราชการที่ 16 และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี วันที่ 12 -20 สิงหาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา และนางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางศรีวรรณ ปวงงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสากิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมบูธผลิตภัณฑ์ OTOP /สินค้า SE ของจังหวัดพะเยา ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร

 

(Visited 1 times, 1 visits today)