จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน OTOP ศิลปาชีพฯ “โซน ข้าว ปลา อาหาร” ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน OTOP ศิลปาชีพฯ “โซน ข้าว ปลา อาหาร” ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ชี้แจงการขับเคลื่อนและการเตรียมความพร้อมของเขตตรวจราชการที่ 16 (พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร 📸

(Visited 1 times, 1 visits today)