จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ดำเนินการประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน OTOP ศิลปาชีพไทย ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยบารมี

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน OTOP ศิลปาชีพไทย ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยบารมี ระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารซาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการจัดแสดงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานศิลปาชีพและผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในการนี้นางสาวทัตพิชา เวียงลอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร 📸

(Visited 1 times, 1 visits today)