จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม “ OLYMPIC DAY 2022 ”

วันเสาร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬาเพื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ OLYMPIC DAY 2022 ” กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาท โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมคณะกรรมการจัดกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรม “รักษ์โลก” รักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบกว๊านพะเยา , กิจกรรม “Water Fun Park”/การแข่งขันกีฬา Youth OLYMPIC , กิจกรรมเดิน – วิ่ง OLYMPIC DAY 2022

ในการนี้นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมนางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามกิจกรรม ณ บริเวณอนุสาวรีย์พญางำเมือง ริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)