จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยา จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด, คณะกรรมการพัฒนาสตรี ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ(กพสจ./กพสอ.)

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท จากเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด, ได้รับการสนับสนุนผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ ลายอัตลักษณ์พื้นถิ่น พร้อมวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำมาประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม, พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)