จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา การบริหารงบประมาณอุดหนุนจาก สำนักงาน ปปส. และการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ในที่ประชุมเครือข่ายมีมติกำหนดแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน ปปส./กิจกรรมสนับสนุนการทำผีเสื้อจากผ้าทออัตลักษณ์พื้นถิ่น /และ กิจกรรมตามแผนงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

ในการนี้ นางขวัญจิตร ขาวสังข์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว ณ ร้านอาหาร นาย่าคาเฟ่ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)