จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 42

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 42 เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนชาวพะเยา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา
ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
(Visited 1 times, 1 visits today)