จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00น. นายเทวา ปัญญาบุญ
ปลัดจังหวัดพะเยา และนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เฝ้ารับเสด็จและทูลถวายรายงาน ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
การแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งนี้มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงผลิคภัณฑ์ จำนวน 10 ราย และได้ทูลเกล้าฯถวายผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นที่เป็นอัตลักษณ์จังหวัดพะเยา จำนวน 9 ชิ้น
ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
(Visited 1 times, 1 visits today)