จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา บูรณาการ และร่วมจัดงาน“มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก “Eastern Lanna Ethnic Fair 2022”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 – 21.00น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP ในงาน“มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก Eastern Lanna Ethnic Fair 2022” โดยมีคุณณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา คุณศรีวรรณ ปวงงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย
ทั้งนี้นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออกสู่สากล โดยการจัดงานมีระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จ.พะเยา
ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่ม OTOP จาก 9 อำเภอ เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย รวมจำนวน 30 กลุ่ม
ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
(Visited 1 times, 1 visits today)