จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน อดีตพัฒนาการจังหวัดแพร่

วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.30 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน อดีตพัฒนาการจังหวัดแพร่ โดยมี นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมฟังพระสวดอภิธรรม เป็นคืนสุดท้าย

ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน,นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพดังกล่าว ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)