จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมพิธีเปิดงาน“มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก “Eastern Lanna Ethnic Fair 2022”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดงาน“มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก Eastern Lanna Ethnic Fair 2022” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ในกลุ่มล้านนาตะวันออก สนับสนุนส่งเสริมชุมชนที่มีชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชาติพันธุ์ และสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธ์ ตลอดจนเกิดการสืบทอดหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน กิจกรรมภายในงานมีขบวนแห่ชาติพันธุ์ในธีม “อลังการชาติพันธ์ล้านนาตะวันออก” การชมนิทรรศการ การแสดงของชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยการจัดงานมีระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่ม OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายจาก 9 อำเภอ จำนวน 30 กลุ่ม มียอดจำหน่าย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 73,900 บาท

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)