จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมประชุมโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเข้าร่วมเป็นโครงการและกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้โครงการและกิจกรรมที่เสนอดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา ในเบื้องต้นด้วย

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)