จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ดีเด่นระดับบุคคล(เรื่องเล่าเร้าพลัง)เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางวิสาลินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ เข้าประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)