จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ
1) การกลั่นกรองโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
2) การเสนอโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จังหวัดพะเยา
3) พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จังหวัดพะเยา

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)