จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานและติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับกลุ่มความเคลื่อนไหวที่มีผลกระทบในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)