จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการและอาคารชุดชุดพักอาศัยของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)