จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 5 3 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดธรรมิการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 5 3 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีนายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง กล่าวต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และมีนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วย

การแสดงพลังและเสริมสร้างความผาสุกองค์กรด้วยการร่วมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน,การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนใช้ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา,ช การมอบเกียรติบัตร แก่ อช./ผู้นำ อช. ดีเด่น ประจำปี 2565 ,การอ่านสาส์นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ,การมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจนตาม TPMAP จำนวน 10 ครัวเรือน ,การจัดตลาดประชารัฐ, พิธีปล่อยปลา เพื่อการกุศล ณ ลำน้ำควร ,กิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี, ทำความสะอาดบริเวณวัดธรรมมิการาม,จิตอาสาพัฒนาชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ลำน้ำควร

ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดธรรมิการาม บ้านสบเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)