จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน จัดกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร คณบดีมหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรมหาชน กลุ่มมวลชนและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ในพิธีประกอบด้วย ถวายความเคารพ วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์นักรบ ที่มีพระปรีชาสามารถยิ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย ทรงทำศึกสงครามเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่กรุงศรีอยุธยา ทำให้ชาติไทยได้รับอิสรภาพตราบเท่าทุกวันนี้

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)