จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมจัดทำรายการ “ผู้ว่าพบประชาชน”ประเด็นเชิญชวนชาวพะเยาสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และพาณิชย์จังหวัดพะเยา ร่วมจัดทำรายการ “ผู้ว่าพบประชาชน” ในประเด็นเชิญชวนชาวพะเยาใส่ผ้าไทยช่วยสนับสนุนสินค้า OTOP ของดีจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเป็นวาะจังหวัด เรื่องมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน (วันอังคาร และวันศุกร์) หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ได้เพิ่มเติมให้สวมใส่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในทุกวันพฤหัสบดี เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าถิ่นไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน เพี่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าพื้นถิ่น ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดพะเยา อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ”ผู้ว่าพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.พะเยา) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)