จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

ในการนี้ นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมพิธีตามลำดับ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)